آشنایی با اصول و فنون مشاوره (1)
50 بازدید
مصاحبه کننده : حاجی پور،مهدی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مبلغان ) دی و بهمن 1386 - شماره 99 (10 صفحه - از 146 تا 155)
تعداد شرکت کننده : 0