آشنایی با اصول و فنون مشاوره
50 بازدید
مصاحبه کننده : حاجی پور،مهدی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مبلغان ) بهمن و اسفند 1386 - شماره 100 (15 صفحه - از 93 تا 107)
تعداد شرکت کننده : 0