راهکار اجرای سبک زندگی اسلامی در جامعه
49 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت تبیین
تعداد شرکت کننده : 0

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به تبيين راهكار اجراي سبك زندگي اسلامي در جامعه پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمين دكتر رهنمايي در گفتگو با خبرنگار تبيين، در پاسخ به اين سئوال كه آيا سبك زندگي در اسلام تأسيسي است و يا امضائي گفت: وقتي اسلام به عنوان يك مكتب مطرح مي شود، مانند ساير مكاتب مشتمل بر سلسله اي از باورها به عنوان جهان بيني و سلسله اي از ارزش ها به عنوان ايدوئولوژي است.
وي با اشاره به اينكه اسلام آمده تا اين باورها را جايگزين انديشه هاي موهوم و باطل كند، اظهار داشت: همچنين مكتب اسلام به دنبال نهادينه كردن ارزش هاي متعالي بر اساس اين جهان بيني و باورهاست.
عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به گستردگي قلمرو ارزشها در اسلام از قبل از تولد تا مرگ اظهار داشت: اسلام حتي قبل از تولد طفل نيز آدابي را مطرح مي كند كه برخي تكليفي و برخي ترجيحي هستند و برخي از ضد ارزش ها را نهي كرده است.
وي ادامه داد: هيچ كجا از زندگي بشر را نمي توان يافت كه اسلام در آن بخش، ارزشهايي را مطرح نكرده باشد، از  زندگي فردي اشخاص گرفته تا روابط اجتماعي و روابط فرد با خدا، و از خوردن و خوابيدن ساده گرفته تا مسائل پيچيده ،اسلام در همه زمينه ها داراي ارزش و بايد ها و نبايدهاست.
دكتر رهنمايي با اشاره به سخن امام خميني(ره) مبني بر اينكه فقه اداره امور جامعه، از گهواره تا گور است، خاطر نشان كرد: گستردگي قلمرو ارزشهاي اسلامي بيانگر اين نكته است كه همه ارزشهاي مطرح شده در اسلام، تأسيسي بوده است و چنان نبوده كه اسلام ،عملكردهاي موجود در جامعه در هر زمينه اي را فقط امضا كرده باشد، البته در بخش هاي بسيار جزئي تر در زندگي و در خصوص رويدادهايي كه اتفاق مي افتد، اسلام در همان خصوص تأسيس نداشته و بايد عقلا و متفكرين راه حل مناسبي را پيدا كنند كه البته آن هم بايد بر طبق اصولي باشد كه از قبل اسلام بيان كرده است كه به نوعي امضائي به شمار مي رود.
عضو كانون طلوع با تأكيد بر اينكه آشنائي با ارزش ها و التزام به ارزشها، دالان ورود به سبك زندگي است، ادامه داد: اين سخن نه يك شعار صرف، بلكه كاملا تحقيق شده و علمي است، آيا مي توان گفت مكتب اسلام با چنين فراواني بيكران ارزشها كه حتي در موضوعات جزئي نيز وجود دارد، نظري به سبك زندگي افراد نداشته است؟ قطعا چنين نيست و اسلام با تمركز بر ارزش ها در همه مسائل در جهت ارائه سبك زندگي به مردم است.
وي با اشاره به نمونه هايي از ارزشهاي اسلامي در زمينه هاي فردي ادامه داد: حتي اسلام براي افراد مختلف نيز، احكام خاص مربوط به شخص را ارائه كرده است و تا اين اندازه به جزئيات شخصي نيز توجه نموده است كه با اين وضع تكاليف مسائل مهم روشن است كه اسلام چه اهتمامي به آنها داشته است.
دكتر رهنمائي افزود: در بسياري از موارد، سبك زندگي اسلامي در جامعه پياده و ترويج شده است، اما در بخش عظيمي از آن نيز متأسفانه به خاطر غفلت ، جهالت، تنبلي  و بي رغبتي در جامعه پياده نشده است.
وي با اشاره به راهكارهاي ترويج و اجراي سبك زندگي در جامعه اظهار داشت: مرحله اول فرضيه سازي است، يعني ابتدا بايد فرضيه هاي سبك زندگي را از آيات و روايات استخراج كرده و آنها را تبيين و توجيه نمود. سئوالات رهبري در خصوص سبك زندگي نيز در واقع همان فرضيه سازي است كه رهبري در آن بخش عمده اي از موارد سبك زندگي را بيان كرده اند و لذا بايد با يافتن همه موارد از قرآن و روايات، همه فرضيات تحليل و تبيين شده و به شبهات آن پاسخ داده شود.
دكتر رهنمائي نظريه پردازي را مرحله دوم اجرا كردن سبك زندگي دانست و افزود: در اين مرحله بايد راه برون رفت از مشكلات پيدا شده و نظريه پردازي شود؟ مثلا اين سئوال كه چرا اختلافات خانوادگي افزايش يافته است؟ بايد راه حل هاي مورد نظر تبيين شود.
وي  گفتمان سازي را مرحله سوم اجراي سبك زندگي در جامعه دانست و خاطر نشان كرد: برگزاري همايش ها، ميزگردهاي تخصصي، پرداختن رسانه هاي مختلف از جمله صدا و سيما، روزنامه ها و سايت ها به اين مسأله  و ترويج آنها توسط مبلغان، مي تواند نظريات ارائه شده در زمينه سبك زندگي را به گفتمان رايج در جامعه تبديل كند و فضا را به گونه اي پيش ببرد كه مردم آن را لمس كرده و بدان اشتياق پيدا كنند.
عضو كانون طلوع ادامه داد: بعد از مرحله گفتمان سازي، بايد بر اساس آن مكتب سازي كرد و مدلي از مكتب عظيم اسلامي را طراحي كرد و لذا در همه زمينه ها از روابط فردي گرفته تا مباحث كلان مدلي از مكتب اسلامي ارائه شود و در واقع نوعي نسخه برداري از مكتب اسلام كه در آن هنجارها و ارزش ها بايكديگر عجين هستند، ارائه شود.
عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) افزود: در اين صورت افراد علاوه بر شناخت ارزش ها، مبناي آن ها را نيز در مي يابند، به عنوان نمونه امروز برخي از خانم هاي متدين هنوز توجيه نيستند كه چرا بايد حجاب را رعايت كرد، اين مسأله از اينروست كه ما مكتب سازي نكرديم، بلكه تنها گفته ايم بايد حجاب را رعايت كرد.
وي مرحله نهايي براي اجراي سبك زندگي را دستورالعمل سازي ذكر و خاطر نشان كرد: منشوري كه در آن بايد ها و نبايد ها بر اساس همان مكتب ارائه شده، طرح مي شود و نحوه تحولات در همه زمينه ها از تحول در خانواده گرفته تا تحول در علوم انساني بر اساس منشور تعريف شود.
اين محقق و پژوهشگر حوزه افزود: اولين گام براي هركس اينست كه از خودش شروع كند و سعي كند رابطه بين خويش و خداي خويش را اصلاح سازد، البته نه در حالت انزوا، بلكه جهاد با نفس در اجتماع و محيط اجتماعي و بهره گيري از برنامه هاي ديني جمعي.