فرضیه هایی برای جهانی شدن
47 بازدید
محل نشر: پویا » شهریور 1386 - شماره 5 (3 صفحه - از 47 تا 49)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی