مدیریت تحول - تحول مدیریت
42 بازدید
محل نشر: پویا » تیر 1386 - شماره 4 (2 صفحه - از 2 تا 3)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی